Privacy Verklaring


Privacy verklaring van Erawan Thai Restaurant

In deze verklaring legt Erawan Thai restaurant uit welke persoonsgegevens er worden verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Bij vragen, klachten of verzoeken kun je contact met ons opnemen door een email te sturen naar info@erawan.nl waarbij we u verzoeken om in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”. Dit om er zeker van te zijn dat het niet om SPAM gaat.

Ons privacybeleid
Erawan Thai restaurant respecteert de privacy van alle bezoekers van haar restaurant en website http://www.erawan.nl, van haar (potentiële) relaties klanten. Wij gaan dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met andere partijen. Wij houden ons aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt. Dat betekent onder andere dat we persoonsgegevens rechtmatig verwerken, deze gegevens goed beveiligen en deze alleen onder voorwaarden delen met derden, niet zijnde commerciele instellingen.

Verwerking van persoonsgegevens
Erawan Thai restaurant verwerkt persoonsgegevens als u contact met ons opneemt voor het plaatsen van een reservering of voor een aanvraag voor catering.
Als u een reservering aanvraagt, hebben we uw naam, e-mailadres en telefoonnummer nodig.
Als u een catering aanvraagt, hebben we ook het aflever- en factuuradres nodig.
Als u een dienst levert hebben wij uw (factuur)adres en betaalgegevens nodig.
Voor uw en onze veiligheid hangen er camera’s in het restaurant. De camerabeelden worden opgeslagen op een digitale videorecorder.
Als u via email met ons communiceert worden de emails bewaard op een Secure Server, computer, laptop of telefoon.

Doel gebruik persoonlijke gegevens
Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de status van uw reservering of catering en om een eventuele factuur te sturen.
We gebruiken uw telefoonnummer als wij vragen hebben omtrent de reservering, catering of levering vandiensten of als er onverwachge wijzigingen zijn.
We hebben het aflever- en factuuradres nodig voor de levering van de catering en het versturen van de factuur.
Voor leveranties en diensten gebruiken wij uw (factuur)adres en betaalgegevens om aan onze betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.
De opgeslagen camerabeelden worden bekeken indien zich een incident heeft voorgedaan of in het geval van een misdrijf.

Beveiliging
Erawan Thai restaurant draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

Enkele van deze maatregelen zijn:
Zorgen dat de software de recentste versie is;
Voor toegang tot elektronische systemen, computer en laptop: gebruik maken van een firewall en wachtwoorden;
De digitale videorecorder is beveilgd met een wachtwoord waarbij de camera beelden uitsluitend door de eigenaar en degene die het technische onderhoud doet kunnen worden bekeken.
Alleen bevoegde personeelsleden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Bewaartermijnen
Erawan Thai restaurant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens die je ons hebt verstrekt zodat wij contact met u kunnen opnemen, worden bewaard totdat alles waar het contact betrekking op heeft, is afgehandeld.
Voor leveringen en diensten worden uw gegevens bewaard tot de maximale bewaartermijn die de Belastingdienst vereist.
De camerabeelden worden automatisch gewist na twee tot drie weken als de beelden overschreven worden door nieuwe.

Verstrekking aan derden
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.
Van klanten deelt Erawan Thai restaurant geen persoonsgegevens met derden die niet bij de uitvoering van de reservering of catering betrokken zijn.
Van leveranciers deelt Erawan Thai restaurant uw persoonsgegevens onder voorwaarden met derden zoals onze accountant en de Belastingdienst.
De camerabeelden worden alleen onder voorwaarden gedeeld met overheidsinstanties indien daar om gevraagd wordt.
Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Erawan Thai Restaurant gebruikt alleen functionele en analytische cookies die volledig geannonimiseerd zijn. Wij maken geen gebruik van Google Analytics. Uw naam, adres, leeftijd en andere persoonsgegevens kunnen door deze cookies niet geïdentificeerd worden.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn stukjes informatie die uw browser opslaat op uw computer bij het bezoeken van een website.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer je de cookies niet accepteert.

Analytische doeleinden
Analytische cookies gebruiken wij om websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons een beeld van hoe vaak onze website wordt bezocht, welke pagina’s worden bekeken en naar welk informatie bezoekers op zoek zijn. Hierdoor kunnen we veelgevraagde informatie beter vindbaar maken en de gebruiksvriendelijkheid van de website verbeteren.

Meetgegevens bestaan uit automatisch gegenereerde informatie over het surfgedrag van websitebezoekers. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres, het type browser en hoe lang de website wordt bezocht. Wij kunnen een IP-adres niet terugleiden tot een bepaalde gebruiker en dat willen we ook niet. We plaatsen deze cookies om inzicht te verkrijgen in het algemene websitegebruik van onze bezoekers.

Cookies verwijderen
U kunt cookies verwijderen via uw eigen computer. Raadpleeg hiervoor de Instellingen van uw computer.

Contact
We zijn voorstander van snel en makkelijk contact. Daarom bieden we een mogelijkheid tot mailen aan op onze website. Als je ons mailt dan worden de ingevulde gegevens bewaard zolang als de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Rechten
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@erawan.nl

Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mochten we deze termijn niet halen, dan laten we je dat zo snel mogelijk weten.

Wij hopen natuurlijk dat je tevreden bent met hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Ben je dit niet? Laat het ons dan weten. We willen u er ook graag op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Erawan Thai restaurant (Erawan B.V.) is gevestigd aan de Schagchelstraat 13, 2011 HW te Haarlem en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 54965446